VRV TEAM, z.s.

Šípková 1334
Valašské Meziříčí
757 01
IC 22718532
vrvteamzs@gmail.com

Jaroslav Sobek - předseda
+420 608 887 227
jsobek24@gmail.com

Aktualizace dotační program MŠMT 2018 "Můj klub"

18.12.2017 15:43

Děkuji všem, co mi potvrdili účast  nezletilých členů na pravidelném tréniku a závodech tak, jak je vypsáno v zadávacích podmínkách.

Aktuální stav členů , kteří splňují podmínky zařazení do dotačního programu  MŠMT "MŮJ KLUB", je v odkazu na tabulku níže:

drive.google.com/file/d/1Bq9L1x6TM8kU2kCzlWWGT6BfWyPATi5h/view?usp=sharing

 

Jelikož však nesplňujeme základní požadavek a to minimálně 12 členů pravidelně trénujících, nemůžeme se nyní do tohoto programu dle zadávací dokumentace přihlásit.

Na mimořádné členské schůzi si členská základna odsouhlasila odchod Radima Hýbla i přes to, že porušil písemnou dohodu o činnosti na sezonu 2017/2018 a nedodržel přestupní termín.

Schůze byla usnášeníschopná a hlasovalo se takto:

PRO hlasovali:

Smělá, Hýbl, Strnadel, Zonyga, Kučera, Kovařčík, Malý

PROTI:

Sobek, Macek, Růžička

ZDRŽELI SE:

Herman, Fusek

 

Pokud máte nějaké návrhy, jak situaci řešit, napište prosím na email vrvteamzs@gmail.com

Pravděpodobně v druhém týdnu v lednu bude svolána schůzka k finanční situaci spolku.

 

Za předsednictvo VRV TEAMU

Roman