VRV TEAM, z.s.

Šípková 1334
Valašské Meziříčí
757 01
IC 22718532
vrvteamzs@gmail.com

Jaroslav Sobek - předseda
+420 608 887 227
jsobek24@gmail.com

Pravidelná měsíční schůzka Schlattauerova kavárna

21.03.2018 11:42

V úterý 3. dubna se uskuteční pravidelná měsíční schůzka v 18:00 Schlattauerově kavárně.

Program:

1. Finance

        - stav pokladny a běžného účtu k 31.12.2017 po podání daňového přiznání

        - stav pokladny a běžného účtu k 31.3.2018

        - vyúčtování soustředění Toskánsko

        - financování sezony 2018

        - majetek a odpisy

        - pohledávky po splatnosti

        - skladové položky

2. Administrativa

    - zápis z poslední řádné členské schůze

    - změna adresy spolku 

    - změna stanov

    - usnesení Krajského obchodního soudu Ostrava o změnách v rejstříku pro náš spolek

3. Provoz

    - změny v organizaci Českého poháru

    - doprava a ubytování

    - atd.

 

Prosím rodiče všech závodníků o účast.

Roman